header-info

Vòng bi JIB – UCP218

  • Mã số: Đang cập nhật.
  • Xuất xứ: Đang cập nhật.
  • Nhà xung cấp:
  • Đường kính trong: Đang cập nhật.
  • Đường kính ngoài: Đang cập nhật.
  • Độ dày: Đang cập nhật.
  • Khối lượng: Đang cập nhật.

Công ty TNHH KTCN Châu Hi Minh là nhà phân chính thức vòng bi gối đỡ JIB – Hàn Quốc ti th trường VN.  Mi chi tiết xin vui lòng liên h công ty chúng tôi theo đa ch: Lu 3 VTC Online Building 24 Đng Thai Mai, Phường 7, Qun Phú Nhun, TP.HCM. Đin thoi 08 35510661 Fax 08 35510662, Hotline: 0934 208080 ( Mr Minh ), email:minh.huynh@chm.com.vn